Hur går det till?

Har du varit hos läkare med ditt besvär.. kan vara

Klimakteriebesvär - stress - fertilitetsproblem - ryggvärk - effekter av cancerbehandling - ångest – buksmärta – acne – beroenden – allergier – astma - problem med ryggen – problem med hörsel – tinnitus - problem med matsmältningen – ätstörning – emotionella/mentala problem – stöd vid livskris – feber – huvudvärk - hjärtproblem - svettningar - blodtryck - insomnia - snarkning - med mera

Läkaren har kanske läkt dina fysiska besvär men...

Jin Shin Jyutsu är för dig som behöver balansera dina energier. Genom lätt, mjuk, inkännande beröring kan en Jin Shin Jyutsu terapeut lösa energi-blockeringar och hjälpa kroppen till läkning och harmoni.

I Jin Shin Jyutsu använder vi kraften i fingertopparna med väldigt lite tryck. Därigenom tillåts energin att undermedvetet nå fram där den bäst behövs. Detta underlättar för energin att cirkulera till det djup som är i obalans.

Jin Shin Jyutsu är en skonsam japansk läkekonst, där man fokuserar på 26 punkter eller områden på kroppen där energi lätt stagnerar. Genom lätt, mjuk, inkännande beröring kan en Jin Shin Jyutsu terapeut lösa dessa blockeringar och hjälpa kroppen till läkning och harmoni.

En behandling er på 60 minuter. Självhjälp kan du utföra så mycket din kropp önskar. Totalt sett är Jin Shin Jyutsu unik vad gäller helande av kroppen. Om du ex väljer 10 tillfällen och i tillägg gör Jin Shin Jyutsu där emellan, då är kroppen maximalt behandlad/förberedd för helande beroende på dina besvär. Självhjälpen har du med dig. Den hjälper dig livet ut.